สาขาวิชาเคมี
Chemistry Program, Faculty of Science, Maejo University

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

0163-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกจั่น อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกจั่น ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่โดย ชมรมเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้นักศึกษา และบุคลากรสาขาวิชาเคมี เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกจั่น ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กให้น้อง ๆ ก่อนวัยเรียน ที่ศูนย์ ฯ จำนวน 43 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 2-5 ปี และน้อง ๆ ในหมู่บ้าน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเล่มเกมส์ ตอบคำถาม ชิงรางวัล การสอนล้างมือ การสอนแยกขยะ และจับสลากแจกของขวัญ โดยได้รับเกียรติจากพ่อหลวง คุณครูประจำศูนย์ และผู้ปกครองให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้น้อง ๆ ที่ศูนย์ฯ ได้เตรียมการแสดง 2 ชุดพิเศษ เป็นการต้อนรับพี่ๆ ด้วยนอกจากนี้ นักศึกษาได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน โดยการทาสีและวาดรูปบนผนังของอาคารเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในธีมสัตว์โลกใต้ทะเล เป็นของขวัญให้น้อง ๆ สำหรับใช้ประกอบการเรียนรู้ และเพิ่มสีสันให้การมาเรียนมีความสนุกและน่าตื่นเต้นมากขึ้นกิจกรรมปีนี้สร้างความประทับใจให้น้อง ๆ ที่ได้มาร่วมสนุก กินขนม รับของขวัญกลับบ้าน สำหรับนักศึกษาได้รับความประทับใจที่ได้แบ่งปันและช่วยเหลือน้อง ๆ ในสิ่งที่พอจะทำได้ และหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกจั่นและชุมชนบ้านบวกจั่น ขอขอบคุณทางศูนย์ ฯ ที่ให้โอกาสนักศึกษาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ
20 ตุลาคม 2563
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้