1) อาคารอาคารเสาวรัจ นิตยวรรธนะ

2) อาคารแม่โจ้ 60 ปี

3) อาคารจุฬาภรณ์