สาขาวิชาเคมี
Chemistry Program, Faculty of Science, Maejo University

10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ปี 2567
??ที่โดดเด่นด้าน Chemistry   ??
?โดย SCImago Institutions Rankings (SIR) 2024

?SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน
หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus

??แหล่งที่มา https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&area=3100&ranking=Overall&sector=Higher%20educ.

ปรับปรุงข้อมูล : 5/5/2567 18:34:25     ที่มา : สาขาวิชาเคมี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 850

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด