สาขาวิชาเคมี
Chemistry Program, Faculty of Science, Maejo University
งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่ 5 CSTI - MJU วันที่ 28 march 2024
ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย โดยมีทั้ง Poster presentation และ Oral presentation ของนักศึกษาเคมี
ปรับปรุงข้อมูล : 5/5/2567 18:10:56     ที่มา : สาขาวิชาเคมี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1640

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด