นักศึกษาปัจจุบัน

นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2566 (รหัส66) ใช้หลักสูตรปี2565

นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2565 (รหัส65) ใช้หลักสูตรปี2565

นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2564 (รหัส64) ใช้หลักสูตรปี2560

นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2563 (รหัส63) ใช้หลักสูตรปี2560

นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2562 (รหัส62) ใช้หลักสูตรปี2560

นักศึกษารุ่นก่อน (ตกค้าง)

นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2561 (รหัส61) ใช้หลักสูตรปี2560

นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2560 (รหัส60) ใช้หลักสูตรปี2560

นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2559 (รหัส59) ใช้หลักสูตรปี2555

นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2558 (รหัส58) ใช้หลักสูตรปี2555

นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2557 (รหัส57) ใช้หลักสูตรปี2555

นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2556 (รหัส56) ใช้หลักสูตรปี2555