สาขาวิชาเคมี
Chemistry Program, Faculty of Science, Maejo University

กิจกรรมโควาเลนต์ทอล์ก ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00-17.00 น. รูปแบบออนไลน์ (Microsoft Team)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาเคมีทั้งสี่ชั้นปีรวมทั้งอาจารย์ได้พบปะพูดคุยเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีทั้งสี่ชั้นปี 

ลายละเอียด 

https://docs.google.com/document/d/1S6q2wdleTcXUzz59RftSouTjvm4uZTZ8/edit

ปรับปรุงข้อมูล : 13/2/2565 16:35:23     ที่มา : สาขาวิชาเคมี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 378

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด