สาขาวิชาเคมี
Chemistry Program, Faculty of Science, Maejo University

สาขาวิชาเคมีจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เคมีกับอาชญวิทยา" ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 4-6 ต.ค. 2562 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย

-การให้ความรู้ทางเคมีกับอาชญวิทยาและฝึกปฏิบัติการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เก็บวัตถุพยาน และการตรวจพิสูจน์สารเสพติด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร พ.ต.ท.หญิง ภานุชนาถ จำนงเพียร นักวิทยาศาสตร์ (สบ3) สังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่ ศิษย์เก่าเคมี แม่โจ้ รุ่นที่ 1 

-การศึกษาดูงานโรงงานต้นแบบการแปรรูปอาหาร และปฏิบัติการแปรรูปอาหาร โดยวิทยากร ผศ.ดร. ธีระพล เสนพันธุ์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้

-การฝึกปฏิบัติการเคมี เช่น การไทเทรตหาปริมาณวิตามินซีในยาเม็ด การสังเคราะห์สารประกอบเอสเทอร์ และการวิเคราะห์หาชนิดของไอออน

ในกิจกรรมทั้ง 3 วันนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้และความสนุกสนานในการทำกิจกรรมในสาขาเคมีและอาชญวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง นักเรียนยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับพี่ๆ นักศึกษาและได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคตอีกด้วย หากสนใจค่ายนี้จัดเป็นประจำทุกปี พบกันใหม่ปีหน้ากับ Chem camp ครั้งที่ 22

ปรับปรุงข้อมูล : 9/10/2562 21:42:22     ที่มา : สาขาวิชาเคมี     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 755

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด